iletisim_slide
1173

İnsan Kaynakları Politikamız

  • Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda kaliteli insan gücü alımını gerçekleştirmek,
  • Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve firmamıza bağlılıklarını ön planda tutmak,
  • Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,
  • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
  • Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
  • Çalışanlarımızın kariyer planlaması yapılarak ileriki yıllarda ihtiyaç duyacağı liderlerin yetiştirilmesidir.

 

İnsan Kaynaklarının Misyonu

Çalışanlarıyla birlikte büyüyen ve güçlenen, mutlu, dinamik bir organizasyon yaratmak.

 

İnsan Kaynaklarının Vizyonu

Müşteri odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, daima karşılıklı kazanmayı hedefleyen şirketimizin yüksek nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip; potansiyellerini ortaya çıkarıp, sürekli üstün performans göstermelerini sağlayarak, kağıt sektöründe en çok tercih edilen şirket olmak ve bu konumu korumaktır.